Påmelding

 
 

All påmelding gjøres online via www.minidrett.no

Påmeldingsfrist er mandag 18. mars kl. 23:59

Påmeldingslister legges ut for kontroll etter påmeldingsfristens utløp. Korrigeringer må meldes snarest, og senest innen onsdag 20. mars. Korrigerte påmeldingslister blir deretter lagt ut på hjemmesiden.

Frist for etteranmelding settes til mandag 25. mars 2019 kl. 23.59.

Navn på utøvere og startrekkefølge i Team sprint må være levert innen kl. 16:00 onsdag 27. mars.

Innsetting av reserve mulig i henhold til pkt. 313.4.

Alle løperne i NM senior må ha FIS-kode og ha underskrevet Athletes Declaration.

Startkontigent

Ifølge rennreglementet skal startkontingenten følge påmeldingen og betales i Minidrett. Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt.

Kontigenter

Team sprint kr. 290,-pr. lag

5 km kvinner kr. 145,- pr. løper

10 km menn kr. 145,- pr. løper

50 km menn kr. 165,-pr. løper

30 km kvinner kr. 145,-pr. løper

Equinor NC junior kr. 130,-pr. løper

Equinor NC finale junior kr. 130,-pr. løper