Smøreplasser

 
 

Smøreplassene er båser på ca. 12 m² i oppvarmet hall. Plassene har en grunnbelysning og hver plass har tilgang til kontakt med 1 fas 16 A 230 V strøm. Hallen er plassert tett inntil oppvarming / glitestområde og start. Leie for smøreplass er kr 9 000 ved bestilling og betaling før 1. februar. Ved bestilling og / eller betaling av smøreplass etter 1. februar er prisen kr 12.000. Ved bestilling etter 1. mars kan vi ikke garantere plass. Ved fullt vil det være alternative løsninger. Prisene inkluderer parkering for 1 bil pr. smøreplass. Det vil ikke være vakthold på området, og utstyr oppbevares på eget ansvar.

Det vil være mulig å benytte egen smørevogn eller telt. Disse vil plasseres i umiddelbar nærhet av smøretelt. Hver smørevogn eller telt har tilgang til 1 stk. kontakt med 1 fas 16 A 230 V strøm. Pris er kr. 4500,- for kjøretøy og telt opptil 10 m² og kr. 6 000,- for kjøretøy og telt mellom 10m² og 20m².  Priser gjelder ved bestilling og betaling før 1. februar og 6 000 kr / 7 500 kr ved bestilling etter 1. februar.

Ved bestilling og / eller betaling av plass for smørevogn før 1. februar er prisen kr. 5 500,-. Ved bestilling og / eller betaling etter 1. februar er prisen kr 6 500.-. Ved bestilling etter 1 mars kan vi ikke garantere plass. Er det eventuelle andre behov så spesifiser gjerne det på bestillingen så prøver vi å imøtekomme disse. Dersom man har med egen smørevogn er man personlig ansvarlig for at installasjon og øvrig elektrisk utstyr er godkjent og uten feil. Utstyr med isolasjonsfeil (jordfeil) vil bli frakoblet.

Bestillinger sendes til rigg.lygna@gmail.com

Oppgi kontaktopplysninger (mail / telefonnummer) og fakturaadresse ved bestilling. Plassbestilling blir fakturert fortløpende og betalt faktura innen fristen 1. mars fungerer som bekreftelse på tildelt plass. Vi bygger smøreplasser og tilpasser oppstillingsplasser etter bestilling kommet inn innen fristene som er gitt ovenfor. Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere. Dokumentasjon på innbetalt leie må framlegges før plassen kan tas i bruk.